about_us

Giới thiệu vềTrẻ Em Việt Nam
orangehatkid150

Việt Nam hiện có khoảng 34 triệu trẻ em trên tổng số dân. Trong số đó, có rất nhiều trẻ sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu đồ ăn, thiếu chăm sóc y tế, không có nhà cửa hoặc không có một chỗ ở đảm bảo an toàn, cũng như thiếu tiếp cận về giáo dục. Các em có rất ít hi vọng vào tương lai.

Tổ chức TEVN mong muốn mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho các em. TEVN là một tổ chức từ thiện phi chính phủ được thành lập với cam kết sẽ chu cấp cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các điều kiện thiết yếu thông qua việc cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ, chăm sóc y tế cơ bản, nhà ở đảm bảo an toàn và chất lượng, cũng như các điều kiện để tiếp cận giáo dục .

Mục đích của các chương trình này là cải thiện đời sống của các em và mong muốn mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho các em sau này. TEVN mong muốn giúp các em thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói, vượt qua giới hạn của sự thiếu may mắn và giúp các em hiện thực hóa những giấc mơ của mình.

Để tìm hiểm thêm thông tin về TEVN và quá trình chúng tôi bắt đầu thế nào, xin vui lòng ghé thăm mục câu chuyện của chúng tôi

 ben_with_girls_laughing

huong_with_kids

 

Contact Us

PO Box 18039
Greensboro, NC 27419
Phone: (336) 235-0981
info@childrenofvietnam.org